Hotline: 096.2626.357

TB Môn Sinh THPT Chuyên

Bình hút ẩm không vòi Trung Quốc/ Đức

Bộ bảng so màu đất dạng quyển, 200 tờ, 208 màu

Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật, Conatex Đức

Bộ dụng cụ thí nghiệm về Sinh lý động vật và con người

Bộ dụng cụ thuỷ tinh cấp THPT

Bộ thí nghiệm về quang hợp và sự thoát hơi nước ở thực vật

Bộ thí nghiệm về sinh lý con người: Nhịp tim, huyết áp và dung tích phổi

Bộ thí nghiệm về sinh lý thực vật

Bộ thiết bị sắc ký bản mỏng TLC thủ công

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Bộ tiêu bản THPT: Bộ cơ sở dùng cho lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (22 tiêu bản)

Bộ điện di Protein dạng đứng

Bộ đồ mổ 8-10 chi tiết

Các bộ thí nghiệm sinh học theo chủ đề

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học, Công nghệ, STEM Einstein

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 (Cacbon điôxít) Einstein

Cân điện tử hiện số H523, Hãng Optika Ý

Dụng cụ thủy tinh dùng cho phòng bộ môn

Kính hiển vi soi nổi Frederiksen

Kính hiển vi chụp ảnh, Camera gắn bên trong

Kính hiển vi FS1, 60x và 100x

Kính hiển vi kỹ thuật số 3 mắt, màn hình LCD chất lượng cao

Kính hiển vi kỹ thuật số DigiTeach, kết nối máy tính

Kính hiển vi kỹ thuật số, màn hình LCD

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi