Hotline: 096.26.26.357

Thiết bị cảm biến giáo dục

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học Einstein

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMate+

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu MiLAB

Thiết bị thí nghiệm thực hành nâng cao cho cấp THCS môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+2

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi