Hotline: 096.26.26.357

Thiết bị thí nghiệm Vật lý

Bài thí nghiệm về góc Brewster

Bài thí nghiệm: Khảo sát sóng dừng trên sợi dây. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây

Biến thế nguồn - Dùng cho thí nghiệm vật lý

Bình nhiệt lượng kế chất lượng cao

Bộ dụng cụ lắp ráp mạch điện đơn giản

Bộ giao diện Vạn năng 550 (550 Universal Interface)

Bộ thí nghiệm cơ học biểu diễn trên bảng từ

Bộ thí nghiệm khảo sát các định luật va chạm với đệm không khí

Bộ thí nghiệm Máy quang phổ

Bộ thí nghiệm Mô tơ và máy phát điện xoay chiều ba pha

Bộ thí nghiệm vật lý thi olympic vật lý quốc tế IPhO

Bộ thí nghiệm vật lý về cân bằng dòng điện

Bộ thí nghiệm vật lý về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm về biểu diễn hiệu ứng quang điện ngoài, sử dụng tĩnh điện kế

Bộ thí nghiệm về Bức xạ nhiệt

Bộ thí nghiệm về Cân bằng dòng điện - sự phụ thuộc vào góc

Bộ thí nghiệm về Con lắc toán học

Bộ thí nghiệm về Con lắc vật lý

Bộ thí nghiệm về dao động cưỡng bức

Bộ thí nghiệm về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm về Hiệu ứng quan điện - Xác định hằng số Planck

Bộ thí nghiệm về khảo sát mạch điện RLC

Bộ thí nghiệm về lực hướng tâm

Bộ thí nghiệm về Lực Lo-ren-xơ - Xác định tỉ số e/m

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi