Hotline: 096.26.26.357

TB Môn Vật lý THPT Chuyên

Ánh sáng phân cực và tính lưỡng chiết của Mica

Bài thí nghiệm về hộp đen: xác định các phần tử của mạch điện trong hộp đen

Bình nhiệt lượng kế chất lượng cao

Bộ thí nghiệm kênh sóng nước

Bộ giao diện Vạn năng 550 (550 Universal Interface)

Bộ thí nghiệm cơ học biểu diễn trên bảng từ

Bộ thí nghiệm cơ học biểu diễn trên bảng từ

Bộ thí nghiệm giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm khảo sát các định luật va chạm với đệm không khí

Bộ thí nghiệm STEM về khí động học

Bộ thí nghiệm trên đệm không khí

Bộ thí nghiệm vật lý thi olympic vật lý quốc tế IPhO

Bộ thí nghiệm vật lý về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm về các định luật của chất khí

Bộ thí nghiệm về Cân bằng dòng điện - sự phụ thuộc vào góc

Bộ thí nghiệm về dao động cưỡng bức

Bộ thí nghiệm về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm về Hiệu ứng quan điện - Xác định hằng số Planck

Bộ thí nghiệm về khảo sát mạch điện RLC

Bộ thí nghiệm về quang hình biểu diễn, với đèn laser 5 tia

Bộ thí nghiệm về sóng âm Frederiksen Đan mạch

Bộ thí nghiệm về tĩnh điện biểu diễn

Bộ thí nghiệm về động cơ/ máy phát điện 1 pha, 3 pha

Bộ thí nghiệm về động học

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi