Hotline: 096.26.26.357

Tiệt Trùng Khô - Ướt

Bể rửa mô FALC

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít Trung Quốc

Nồi hấp tiệt trùng 85 lít Trung Quốc

Nồi hấp tiệt trùng FALC Italia

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi