Hotline: 096.2626.357

Conatex Didactic GmbH

Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật, Conatex Đức

Bộ thí nghiệm về quang hợp và sự thoát hơi nước ở thực vật

Bộ thiết bị dụng cụ thí nghiệm điện phân nước

Bộ thiết bị thí nghiệm về điện phân

Bộ đồ mổ 8-10 chi tiết

Thí nghiệm về định luật bôi lơ ma ri ốt với chất khí

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi