Hotline: 096.2626.357

Pasco Scientific Mỹ

Bộ thí nghiệm cơ học biểu diễn trên bảng từ

Bộ thí nghiệm về Bức xạ nhiệt

Giao diện SPARKlink Air kết nối không dây cho cảm biến

Giao diện vạn năng 850 (850 Universal Interface)

Hệ quang học cơ bản (Các Bài thí nghiệm quang hình thực hành)

Mô hình mắt người: thực hành giải thích hình ảnh được tạo thành trong mắt người

Phần mềm Capstone

Sóng nước: Hệ thống bể sóng

Thiết bị ghi dữ liệu SPARK Element

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi