Hotline: 096.2626.357

Hãng khác

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Các máy đơn giản (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Cơ học (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Hệ thống truyền động (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Kỹ thuật

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Năng lượng mặt trời (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Năng lượng xanh (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Quang học và ánh sáng (Dùng cho THCS)

BTN đo vận tốc truyền âm trong không khí

Cảm biến cho giáo dục hãng Swr Trung Quốc

Cảm biến cho giáo dục: thực hiện thí nghiệm Vật lý, hóa học, sinh học

Cầu kế (Spherometer) Phywe Đức

Dụng cụ thủy tinh dùng cho phòng bộ môn

Kính thiên văn dùng cho giáo dục

Thiết bị thí nghiệm thực hành nâng cao cho cấp THCS môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi