Hotline: 096.2626.357

> Hoạt động công ty

Hoàn thiện cung cấp thiết bị phòng bộ môn THCS Lý Hóa Sinh cho các trường THCS tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn thiện cung cấp thiết bị phòng bộ môn THCS Lý Hóa Sinh cho các trường THCS tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn thiện bàn giao thiết bị dạy học STEM cho các trường THCS Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngày 07 tháng 10 năm 2019. Công ty TNHH Kỹ thương Đại sơn hoàn thành việc triển khai, cung cấp thiết bị phòng học STEM cho các trường THCS tại Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Vật lý cho trường THPT Thoại Ngọc Hầu - An Giang
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Vật lý cho trường THPT Thoại Ngọc Hầu - An Giang
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm Vật lý cho trường THPT Chuyên Tỉnh Lào cai
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm Vật lý cho trường THPT Chuyên Tỉnh Lào cai
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Hóa Sinh cho trường THPT Chuyên Long An
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Hóa Sinh cho trường THPT Chuyên Long An
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Lý Hóa Sinh cho trường THCS Khương Đình - Hà Nội
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Lý Hóa Sinh cho trường THCS Khương Đình - Hà Nội
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Hóa Sinh cho trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nha trang
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Hóa Sinh cho trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nha trang
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Lý Hóa Sinh cho trường THCS Phan Đình Giót - Hà Nội
Hoàn thành cung cấp thiết bị thí nghiệm phòng bộ môn Lý Hóa Sinh cho trường THCS Phan Đình Giót - Hà Nội
Hoàn thiện Lắp đặt kính hiển vi điện tử quét SEM
Hoàn thiện lắp đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ Kính hiển vi điện tử quyét SEM cho trường Đại học Hồng Đức
 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi