Hotline: 096.2626.357

TB dạy học tối thiểu lớp 6

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

Bộ thiết bị chứng minh lực cản của nước

Danh mục thiết bị môn Công nghệ lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Máy in 3D công nghệ FDM/ FFF (hàng dự án)

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

Tiêu bản tế bào thực vật

Tiêu bản tế bào động vật

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi