Hotline: 096.2626.357

Phòng bộ môn Công nghệ

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Danh mục thiết bị môn Công nghệ lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh THCS chất luợng cao

Máy in 3D công nghệ FDM/ FFF (hàng dự án)

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Công nghệ

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho cấp THCS

Thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi