Hotline: 096.2626.357

Vật lý đại cương

Bài thí nghiệm về góc Brewster

Bộ thí nghiệm khảo sát các định luật va chạm với đệm không khí

Bộ thí nghiệm vật lý về cân bằng dòng điện

Bộ thí nghiệm vật lý về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm về Bức xạ nhiệt

Bộ thí nghiệm về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Bộ thí nghiệm về Lực Lo-ren-xơ - Xác định tỉ số e/m

Bộ thí nghiệm về Định luật bình phương nghịch đảo

Bộ thí nghiệm về định luật Stefan Boltzmann

Bộ thí nghiệm về định luật Stefan-Boltzmann

Bộ thí nghiệm đo tốc độ của ánh sáng

Danh mục thiết bị thi học sinh giỏi quốc gia và Vật lý đại cương

Hệ máy phát thông số được bơm bởi Laser rắn

Mô hình mắt người: thực hành giải thích hình ảnh được tạo thành trong mắt người

Thiết bị thí nghiệm Vật lý

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi