Hotline: 096.2626.357

Thiết bị cảm biến giáo dục

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học Einstein

Danh mục thiết bị môn Công nghệ lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMate+

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu MiLAB

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Thiết bị thí nghiệm thực hành nâng cao cho cấp THCS môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho cấp THPT

Thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi