Hotline: 096.2626.357

Máy lắc/ Máy nghiền mẫu

[FALC – Italia. Model F340] Máy lắc ngang, biên độ lắc 10mm

[FALC – Italia. Model: F355] Máy lắc ngang, biên độ lắc 25mm

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi