Hotline: 096.2626.357

Thiết bị THPT chuyên TT38

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff

Máy quang phổ so màu đa năng

Máy quang phổ UV/VIS LLG uniSPEC 2 Frederksen Đan mạch

Máy đọc Elisa bước sóng liên tục

Micropipet điện tử giá rẻ

Micropipette thay đổi thể tích

Sóng nước: Hệ thống bể sóng

Sự nở vì nhiệt của vật rắn-Xác đinh hệ số dãn nở nhiêt của vật rắn.

Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Xác đinh hệ số dãn nở nhiêt của vật rắn

Thí nghiệm vật lý về Hộp đen - xác định mạch điện trong hộp đen

Thí nghiệm về sóng nước biểu diễn Hãng Cornelsen - Đức

Thí nghiệm về định luật bôi lơ ma ri ốt với chất khí

Thiết bị thí nghiệm Hóa học THPT chuyên

Thiết bị chứng minh định luật Boyle - Mariotte chất khí (Bôi lơ - Ma ri ốt)

Thiết bị chứng minh định luật Hooke, ghép nối máy tính

Thiết bị khảo sát lực ly tâm, hướng tâm

Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều: khảo sát mạch điện RLC

Thiết bị thí nghiệm Vật lý

Thiết bị thí nghiệm Vật lý THPT Chuyên

Thiết bị thí nghiệm Vật lý, Hóa học hãng NTL Áo

Thiết bị thí nghiệm về lực ly tâm và hướng tâm

Tiêu bản tế bào thực vật

Tiêu bản tế bào động vật

Tủ sấy Nhiệt độ tối đa 300ºC STF-N 52 FALC INSTRUMENTS - Ý

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi