Hotline: 096.2626.357

FRUHMANN GmbH (NTL Áo)

Bộ dụng cụ Vật Lý Quang hình 1: Quang hình biểu diễn

Bộ dụng cụ Vật Lý Quang hình 2: Quang hình thực hành

Bộ dụng cụ Vật Lý Quang hình 3: Quang hình - Phụ kiện bổ sung

Bộ thí nghiệm STEM về khí động học

Bộ thí nghiệm tĩnh học trên bảng từ 1 2

Bộ thí nghiệm về nhiệt học 1, 2

Thiết bị thí nghiệm Vật lý, Hóa học hãng NTL Áo

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi