Hotline: 096.2626.357

3B Scientific Đức

Bộ thí nghiệm kênh sóng nước

Sự nở vì nhiệt của vật rắn-Xác đinh hệ số dãn nở nhiêt của vật rắn.

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi