Hotline: 096.2626.357

llongwill Trung Quốc

Bếp gia nhiệt với lõi hồng ngoại xa

Bộ ghi, xử lý và hệ thống phần mềm phân tích dữ liệu trên máy tính

Bộ thí nghiệm Rơi tự do sử dụng cảm biến, ghép nối máy tính

Bộ thí nghiệm về lực hướng tâm, kết nối không dây với máy tính

Bộ thí nghiệm: Con lắc lò xo, con lắc đơn, ghép nối máy tính

Bộ thiết bị tổng hợp lực đồng quy, ghép nối máy tính

Bộ thiết bị đo cảm ứng từ, ghép nối máy tính

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp môn Vật Lý

Cánh tay hỗ trợ thí nghiệm đa chức năng

Cơ học chất lưu: Bộ thí nghiệm khảo sát định luật Bernoulli

Danh mục thiết bị cảm biến cho giáo dục hãng llongwill

Hộp kín sinh học

Khảo sát định luật Bernoulli: Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và tốc độ dòng chảy, ghép nối máy tính

Khí lý tưởng: Bộ thiết bị chứng minh định luật Boyle và định luật Charles, ghép nối máy tính

Thiết bị cảm ứng điện từ, ghép nối máy tính

Thiết bị chứng minh định luật Charles

Thiết bị chứng minh định luật Hooke, ghép nối máy tính

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc - Môn Vật lý theo TT 39/2021

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi