Hotline: 096.2626.357

Fourier Systems Ltd

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

Bộ thí nghiệm động học và va chạm

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học Einstein

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMate+

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu MiLAB

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi