Hotline: 096.2626.357

DaisonEC

Bài thí nghiệm về hộp đen: xác định các phần tử của mạch điện trong hộp đen

Bộ thí nghiệm về dao động cưỡng bức

Danh mục thiết bị thi học sinh giỏi quốc gia và Vật lý đại cương

Máy bắn tập MBT03

Máy ghi đồ thị tim ếch

Thí nghiệm vật lý về Hộp đen - xác định mạch điện trong hộp đen

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Vật lý

Thiết bị phòng bộ môn THCS: Vật lý - Hóa học - Sinh học - Công nghệ

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi