Hotline: 096.2626.357

Thiết bị thực hành STEM

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Các máy đơn giản (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Cơ học (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Hệ thống truyền động (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Khí nén (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Khí nén cho người mới bắt đầu (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Kỹ thuật

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Năng lượng mặt trời (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Năng lượng xanh (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Quang học và ánh sáng (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics cho người mới bắt đầu

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics nâng cao (Đo lường, kiểm soát và điều chỉnh)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics với Bots nhỏ - Bộ làm quen

Bộ dụng cụ thực hành STEM: tổng hợp cơ bản

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Trạm cảm biến Robotics

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Vật lý học (Dùng cho THCS)

Bộ thí nghiệm STEM về khí động học

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học, Công nghệ, STEM Einstein

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 (Cacbon điôxít) Einstein

Danh mục bộ dụng thực hành hãng leXsolar Đức

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMate+

Máy in 3D công nghệ FDM/ FFF (hàng dự án)

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu MiLABX

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho cấp THCS

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi