Hotline: 096.2626.357

Thiết bị môn Công nghệ

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Các máy đơn giản (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Kỹ thuật

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics cho người mới bắt đầu

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics nâng cao (Đo lường, kiểm soát và điều chỉnh)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics với Bots nhỏ - Bộ làm quen

Bộ dụng cụ thực hành STEM: tổng hợp cơ bản

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Trạm cảm biến Robotics

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Bộ thí nghiệm khám phá các dạng năng lượng mới: Mặt trời - nước - Hóa học

Bộ thí nghiệm thực hành về năng lượng mới: Năng lượng mặt trời

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMate+

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho cấp THCS

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho cấp THPT

Thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

Thiết bị, bộ dụng cụ thực hành STEM hãng Fischertechnik Đức

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi