Hotline: 096.2626.357

Phòng STEM và cảm biến

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Các máy đơn giản (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Cơ học (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Hệ thống truyền động (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Khí nén (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Khí nén cho người mới bắt đầu (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Kỹ thuật

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Năng lượng mặt trời (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Năng lượng xanh (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Quang học và ánh sáng (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics cho người mới bắt đầu

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics nâng cao (Đo lường, kiểm soát và điều chỉnh)

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Robotics với Bots nhỏ - Bộ làm quen

Bộ dụng cụ thực hành STEM: tổng hợp cơ bản

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Trạm cảm biến Robotics

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Vật lý học (Dùng cho THCS)

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Bộ thí nghiệm khám phá các dạng năng lượng mới: Mặt trời - nước - Hóa học

Bộ thí nghiệm STEM về khí động học

Bộ thí nghiệm thực hành về năng lượng mới: Năng lượng mặt trời

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học Einstein

Danh mục bộ dụng thực hành hãng leXsolar Đức

Danh mục thiết bị môn Công nghệ lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi