Hotline: 096.2626.357

Khoa học giáo dục tích hợp

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

Bộ khoa học giáo dục dùng dạy học cho cấp tiểu học

Bộ khoa học sự sống: Thực vật, động vật và môi trường sống

Bộ khoa học tích hợp: Không khí và nước

Bộ kit khoa học môi trường: Trạm thời tiết di động

Bộ thí nghiệm khám phá các dạng năng lượng mới: Mặt trời - nước - Hóa học

Bộ thí nghiệm thực hành về năng lượng mới: Năng lượng mặt trời

Mô hình biểu diễn trái đất, mặt trăng và mặt trời

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi