Hotline: 096.2626.357

Cảm biến cho giáo dục

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện (môn Công nghệ)

Bộ phụ kiện cho cảm biến áp suất Einstein

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Cảm biến ánh sáng Einstein

Cảm biến áp suất Einstein

Cảm biến chuyển động quay Einstein

Cảm biến cường độ âm thanh Einstein

Cảm biến hiệu điện thế/ điện áp Einstein

Cảm biến lực Einstein

Cảm biến nhiệt độ Einstein

Cảm biến oxy (kết hợp) (Cảm biến đo nồng độ Oxy trong chất khí, chất lỏng) Einstein

Cảm biến oxy hòa tan (Cảm biến đo nồng độ Oxy trong chất lỏng)

Cảm biến PAR einstein (dùng cho thí nghiệm quang hợp)

Cảm biến quang phổ so màu Einstein

Cảm biến tần số âm thanh Einstein

Cảm biến TRMS ±30 V einstein

Cảm biến từ trường Einstein

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học, Công nghệ, STEM Einstein

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ einstein

Cảm biến đo cường độ dòng điện 2.5A Einstein

Cảm biến đo cường độ dòng điện 250mA Einstein

Cảm biến đo huyết áp einstein

Cảm biến đo khoảng cách (chuyển động) Einstein

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 (Cacbon điôxít) Einstein

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi