Hotline: 096.2626.357

> PBM Hóa học THPT > Dụng cụ thủy tinh dùng cho phòng bộ môn

Dụng cụ thủy tinh dùng cho phòng bộ môn

Giá: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Hãng khác
Điện thoại hỗ trợ
096.2626.357
0243.9965.938
Email
Mô tả

DANH MỤC DỤNG CỤ THỦY TINH TRUNG QUỐC - HÀNG LUÔN CÓ SẴN

 

STT TÊN HÀNG LOẠI
1 Bát sứ có cán 500ml
2 Bát sứ có cán 250ml
3 Bát sứ có cán 100ml
4 Bát sứ  500ml
5 Bát sứ  250ml
6 Bát sứ  150ml
7 Bát sứ  100ml
8 Bát sứ  60ml
9 Bát thuỷ tinh  90cm
10 Bình định mức   2000ml
11 Bình định mức   1000ml
12 Bình định mức   500ml
13 Bình định mức   250ml
14 Bình định mức   200ml
15 Bình định mức   100ml
16 Bình định mức   50ml
17 Bình định mức   25ml
18 Bình định mức   10ml
19 Bình định mức   5ml
20 Bình định mức nâu  100ml
21 Bình định mức nâu  50ml
22 Tam giác có nút  1000ml
23 Tam giác có nút  500ml
24                                   nhám 24 250ml
25                                   nhám 29 250ml
26   nhám 29 200ml
27   nhám 29 100ml
28   nhám 29 50ml
29 Bình tam giác 0 nút Bomex 5000ml
30 Bình tam giác 0 nút Bomex 3000ml
31 Bình tam giác 0 nút Bomex 2000ml
32 Bình tam giác 0 nút Bomex 1000ml
33 Bình tam giác 0 nút Bomex 500ml
34 Bình tam giác 0 nút Bomex 250ml
35 Bình tam giác 0 nút Bomex 100ml
36 Bình tam giác 0 nút Bomex 50ml
37 Bình tam giác không nút, không Bomex 500ml
38 Bình tam giác không nút, không Bomex 250ml
39 Bình tam giác không nút, không Bomex 50ml
40 Bình chuẩn Iốt 250ml
41 Bình Tam giác có nhánh 20 000ml
42 Bình Tam giác có nhánh 10 000ml
43 Bình Tam giác có nhánh 5000ml
44 Bình Tam giác có nhánh 2500ml
45 Bình Tam giác có nhánh 1000ml
46 Bình Tam giác có nhánh 500ml
47 Bình Tam giác có nhánh 250ml
48 Bình cầu đáy bằng  10000 ml
49 Bình cầu đáy bằng  5000ml
50 Bình cầu đáy bằng  3000ml
51 Bình cầu đáy bằng  2000ml
52 Bình cầu đáy bằng  1000ml
53 Bình cầu đáy bằng  500ml
54 Bình cầu đáy bằng  250ml
55 Bình cầu đáy bằng  100ml
56 Chai cho viện di truyền  
57 Bình cầu đáy=N14 150ml
58 Bình cầu đáy bằng có nhám 24 250ml
59 Bình cầu đáy bằng có nhám 25 500ml
60 Bình cầu tròn không nhám 5000ml
61 Bình cầu tròn không nhám 3000ml
62 Bình cầu tròn không nhám 2000ml
63 Bình cầu tròn không nhám 1000ml
64 Bình cầu tròn không nhám 500ml
65 Bình cầu tròn không nhám 250ml
66 Bình cầu tròn không nhám 100ml
67 Bình cầu 1 cổ nhám 29 2000ml
68 Bình cầu 1 cổ nhám 29 1000ml
69 Bình cầu 1 cổ nhám 29    500ml
70 Bình cầu 1 cổ nhám 29 250ml
71 Bình cầu 1 cổ nhám 29 100ml
72 Bình cầu 1 cổ 24 1000ml
73 Bình cầu 1 cổ 24 500ml
74 Bình cầu 1 cổ 24 250ml
75 Bình cầu 1 cổ  nhám  19 100ml
76 Bình cầu 1 cổ nhám 14 50ml
77 Bình cầu 1 cổ nhám 14 100ml
78 Bình cầu 1 cổ nhám 14 150ml
79 B.cầu 2 cổ nhám 29.14 2000 ml
80 B.cầu 2 cổ nhám 29.14 1000ml
81 B.cầu 2 cổ nhám 29.14 500ml
82 B.cầu 2 cổ nhám 29.14 250ml
83 B.cầu 2 cổ nhám 29.14 100ml
84 Bình cầu 2 cổ 29*19 250ml
85 Bình cầu 3 cổ 29*14 5000ml
86 Bình cầu 3 cổ 29*14 3000ml
87 Bình cầu 3 cổ 29*14 2000ml
88 Bình cầu 3 cổ 29*14 1000ml
89 Bình cầu 3 cổ 29*14 500ml
90 Bình cầu 3 cổ 29*14 250ml
91 Bình cầu 3 cổ 29*14 100ml
92 Bình cầu 3 cổ 29*24 2000ml
93 Bình cầu 3 cổ 29*24 1000ml 
94 Bình cầu có nhánh 500ml
95 Bình cầu có nhánh 250ml
96 Bình hút ẩm có vòi 300
97 Bình hút ẩm có vòi 240
98 Bình hút ẩm có vòi 210
99 Bình hút ẩm có vòi 180
100 Bình hút ẩm có vòi 150
101 Bình hút ẩm không vòi 300
102 Bình hút ẩm không vòi 240
103 Bình hút ẩm không vòi 210
104 Bình hút ẩm không vòi 180
105 Bình hút ẩm không vòi 150
106 Bình hút ẩm không vòi nâu 300
107 Bình hút ẩm có nâu  300
108 Bình kíp  1000ml
109 Bình kíp  500ml
110 Bình kíp  250ml
111 Bình kenđan 2000ml
112 Bình kenđan 1000ml
113 Bình kenđan 500ml
114 Bình kenđan 250ml
115 Bình kenđan 100ml
116 Bình kenđan 50ml
117 Bình tia nhựa 500ml
118 Bình tia nhựa 250ml
119 Bình  tia thuỷ tinh  250ml
120 Bình  tia thuỷ tinh  1000ml
121 Bình tỷ trọng 250ml
122 Bình tỷ trọng 100ml
123 Bình tỷ trọng 50ml
124 Bình rửa khí 500ml
125 Bình rửa khí 250ml
126 Bình làm khô  
127 Bình phun sắc ký 200*200*100
128 Bộ cất tinh dầu nhám 29 250 ml
129 Bộ cất đạm  
130 Bộ cất thuỷ phần  
131 Bộ cất định lượng Asen 1937/1938
132 Bộ sóc lếc 500ml
133 Bộ sóc lếc 250ml
134 Bộ sóc lếc 150ml
135 Bộ đo lưu lượng khí ướt 150ml
136 Bome kế  0-70
137 Bome kế  0-35
138 Buret có bạc chao  100ml
139 Buret có bạc chao  50ml
140 Buret có bạc chao  25ml
141 Buret có bạc chao  10ml
142 Buret không bạc chao 100ml
143 Buret không bạc chao 50ml
144 Buret không bạc chao 25ml
145 Buret không bạc chao 10ml
146 Buret không bạc có khoá nhựa  50ml
147 Buret không bạc có khoá nhựa  25ml
148 Buret màu nâu 50ml
149 Buret màu nâu 25ml
150 Buret dây 25ml
151 Buret dây 50ml
152 Buret tự động  50ml
153 Buret tự động  25ml
154 Buret tự động nâu 50ml
155 Bi sứ  
156 Bi thuỷ tinh  
157 Cánh khuấy kim loại   
158 Cánh khuấy thuỷ tinh  
159 Cánh khuấy Teflon  
160 Con khuấy từ 4cm 
161 Con khuấy từ 3cm
162 Con khuấy từ 2cm 
163 Con khuấy từ 1cm
164 Cốc đốt có vạch Bomex 5000ml
165 Cốc đốt có vạch Bomex 3000ml
166 Cốc đốt có vạch Bomex 2000ml
167 Cốc đốt có vạch Bomex 1000ml
168 Cốc đốt có vạch Bomex 500ml
169 Cốc đốt có vạch Bomex 250ml
170 Cốc đốt có vạch Bomex 100ml
171 Cốc đốt có vạch Bomex 50ml
172 Cốc đốt không Bomex 1000ml
173 Cốc đốt không Bomex 500ml
174 Cốc đốt không Bomex 250ml
175 Cốc đốt không Bomex 100ml
176 Cốc đốt không Bomex 50ml
177 Cốc có đai  1000ml
178 Cốc chân phễu 2000ml
179 Cốc chân phễu 1000ml
180 Cốc chân phễu 500ml
181 Cốc chân phễu 250ml
182 Cốc chân phễu 100ml
183 Cốc chân phễu 50ml
184 Cốc chân phễu nhựa  50ML
185 Cốc chân phễu nhựa  100ml
186 Cốc lọc xốp G3 30ml
187 Cốc lọc xốp G4 30ml
188 Cốc nhựa 2000ml
189 Cốc nhựa 1000ml
190 Cốc nhựa 500ml
191 Cốc nhựa 250ml
192 Cốc nhựa 100ml
193 Cốc nhựa 50ml
194 Cồn kế 0-50
195 Cồn kế 50-100
196 Cối chầy đồng 90cm
197 Cối chày mã não 90cm
198 Cối chày mã não 100cm
199 Cối chày mã não 11cm
200 Cối chày mã não 12cm
201 Cối chày thuỷ tinh 120mm
202 Cối chày thuỷ tinh 90 mm
203 Cối chày thuỷ tinh 60mm
204 Cối chày sứ 21
205 Cối chày sứ 20
206 Cối chày sứ 16
207 Cối chày sứ 13
208 Cối chày sứ 10
209 Cối chày sứ 8
210 Cối chày sứ 6
211 Cổ nối Claizen nhám29
212 Cột trao đổi ion 35*400
213 Chén cân  50*30
214 Chén cân  40*25
215 Chén cân  25*40
216 Chén cân  30*50
217 Chén cân  25*25
218 Chén cân  25*30
219 Chén bạc 30ml
220 chén sứ có lỗ thông  30ml
221 Chén Niken có nắp  50ml
222 Chén Niken có nắp  30ml
223 Chén sứ 300ml
224 Chén sứ 100ml
225 Chén sứ 50ml
226 Chén sứ 40ml
227 Chén sứ 30ml
228 Chai công tơ gút trắng  125ml
229 Chai công tơ gút trắng  60ml
230 Chai công tơ gút trắng  30ml
231 Chai công tơ gút  nâu  125ml
232 Chai công tơ gút  nâu  60ml
233 Chai công tơ gút  nâu  30ml
234 Chai nâu MHNM            1l
235 Chai nâu MHNM            0.5l
236 Chai nâu MHNM            0.25l
237 Chai nâu MHNM            0.125l
238 Chai nâu MHNM            60ml
239 Chai nâu nút vặn 500ml
240 Chai nâu MRNM      1l
241 Chai nâu MRNM      0.5l
242 Chai nâu MRNM      0.25l
243 Chai nâu MRNM      0.125l
244 Chai nâu MRNM      60ml
245 Chai nâu MRNM      30ml
246 Chai nhựa trắng 500ml
247 Chai nhựa trắng 250ml
248 Chai Trắng MH    1l
249 Chai Trắng MH    0.5l
250 Chai Trắng MH    0.25l
251 Chai Trắng MH    0.125l
252 Chai Trắng MH    60ml
253 Chai trắng MRNM             1l
254 Chai trắng MRNM             0.5l
255 Chai trắng MRNM             0.25l
256 Chai trắng MRNM             0.125l
257 Chai trắng MRNM             60ml
258 Chai trắng MRNM             30ml
259 Chuông thuỷ tinh to 290*400
260 Chuông thuỷ tinh to 150*280
261 Chậu thuỷ tinh 10*25
262 Chậu thuỷ tinh 10*20
263 Chậu thuỷ tinh 7*14
264 Dụng cụ thử điểm nóng chảy  
265 Máng đèn thường  60cm
266 Máng đènIôc 60cm
267 Máng đènIôc 90cm
268 Bóng đèn cực tím 90cm
269 Bóng đèn cực tím 60cm
270 Bóng đèn cực tím 45cm
271 Đèn cồn 250ml
272 Đèn cồn 150ml
273 Đĩa cô mẫu thuỷ tinh  
274 Đũa thủy tinh 30cm
275 Đũa thủy tinh 20cm
276 Giá thí nghiệm-10%  
277 Giá nâng  
278 Gía ống nghiệm nhựa 18*18
279 Gía ống nghiệm nhựa 16*16
280 Giá ống nghiệm 3hàng inox 18*18
281 Giá ống nghiệm 3hàng inox 16*16
282 Gía đỡ bình cầu  
283 Giá treo dụng cụ  
284 Giá pi pét nhựa        10%  
285 Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit 200*500
286 Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit 180*400
287 Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit 180*350
288 Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit 180*240
289 Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit 150*350
290 Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit 150*210
291                              2.7 lit 120*240
292                              2.7 lit 120*210
293                              2.7 lit 120*180
294                              2.7 lit 100*180
295                              2.7 lit 90*350
296                              1.1 lit 90*180
297                              1.1 lit 80*120
298                              1.1 lit 75*150
299                              1.1 lit 75*120
300                              1.1 lit 60*180
301 Hộp lồng  petri  15
302 Hộp lồng  petri  12
303 Hộp lồng  petri  10
304 Hộp lồng  petri  9
305 Hộp lồng  petri  7.5
306 Hộp lồng  petri  6
307 La men 20*20  
308 Lamen 22*22  
309 Lam kính  7101 72c/h
310 Lam kính mờ 1 đầu 7105 50c/h
311 La bàn tb  
312 Lưới amiăng 16x16
313 Lưới amiăng 23x23
314 Mặt kính đồng hồ  18
315 Mặt kính đồng hồ  15
316 Mặt kính đồng hồ  12
317 Mặt kính đồng hồ  10
318 Mặt kính đồng hồ  9
319 Mặt kính đồng hồ  8
320 Mặt kính đồng hồ  7
321 Microburet 5ml
322 Microburet 2ml
323 Nút cao su 1
324 Nút cao su 2
325 Nút cao su 3
326 Nút cao su 4
327 Nút cao su 5
328 Nút cao su 6
329 Nút cao su 7
330 Nút cao su 8
331 Nút cao su 9
332 Nút cao su 10
333 Nút cao su 11
334 Nút cao su 12
335 Nút cao su 14
336 Nút côngtơgut   
337 Nhớt kế 3.5
338 Nhớt kế 3
339 Nhớt kế 2.5
340 Nhớt kế 2
341 Nhớt kế 0.6
342 Nhớt kế 0.8
343 Nhớt kế 1.2
344 Nhớt kế 1.5
345 Ống đong Bomex 2000ml
346 Ống đong Bomex 1000ml
347 Ống đong Bomex 500ml
348 Ống đong Bomex 250ml
349 Ống đong Bomex 100ml
350 Ống đong Bomex 50ml
351 Ống đong Bomex 25ml
352 Ống đong Bomex 10ml
353 Ống đong Bomex 5ml
354 ống đong nhựa  1000ml
355 ống đong nhựa  100ml
356 Ông nối chữ U (cho bộ cất cồn)  
357 ống nối T nhám 29  
358 ống nối T 14/24/29  
359 ống nối T  không nhám  
360 ống nối chữ V N29
361 ống nối chữ V N24
362 Ông đong có nút mài 100ml
363 Ông đong có nút mài 50ml
364 Ông đong có nút mài 25ml
365 Ông nghiệm  10x100
366 Ông nghiệm  12*120
367 Ông nghiệm  16x160
368 Ông nghiệm  18x180
369 Ông nghiệm  24x200
370 Ông nghiệm  20*200
371 ống nghiệm ly tâm 14*120
372 ống nghiệm ly tâm 12*150
373 Ông nghiệm có nhánh  
374 ống nghiệm  nút vặn 12*120
375 Ông sứ lò nung20/25/600   
376 Phễu chiết  1000ml
377 Phễu chiết  500ml
378 Phễu chiết  250ml
379 Phễu chiết  125ml
380 Phễu chiết  60ml
381 Phễu chiết có nhám 29 h.trụ 250ml
382 Phễu lọc xốp thuỷ tinh  G3 500ml
383 Phễu lọc xốp thuỷ tinh  G3 250ml
384 Phễu lọc xốp thuỷ tinh  G3 100ml
385 Phễu lọc xốp thuỷ tinh  G3 40ml
386 Phễu lọc xốp thuỷ tinh G4 500ml
387 Phễu lọc xốp thuỷ tinh G4 250ml
388 Phễu lọc xốp thuỷ tinh G4 100ml
389 Phễu lọc xốp thuỷ tinh G4 60ml
390 Phễu lọc xốp thuỷ tinh G4 40ml
391 Phễu lọc xốp thuỷ tinh G5 100ml
392 Phễu sứ  3000ml
393 Phễu sứ  2000ml
394 Phễu sứ  150mm
395 Phễu sứ  100mm
396 Phễu sứ  60mm
397 Phễu thuỷ tinh  fi 15
398 Phễu thuỷ tinh  fi10
399 Phễu thuỷ tinh  fi 7,5
400 Phễu thuỷ tinh  fi6
401 Pipet bầu  50ml
402 Pipet bầu  25ml
403 Pipet bầu  20ml
404 Pipet bầu  10ml
405 Pipet bầu  5ml
406 Pipet bầu  2ml
407 Pipet bầu  1ml
408 Pipet thẳng 100ml
409 Pipet thẳng 50ml
410 Pipet thẳng 25ml
411 Pipet thẳng 20ml
412 Pipet thẳng 10ml
413 Pipet thẳng 5ml
414 Pipet thẳng 2ml
415 Pipet thẳng 1ml
416 Pipet thẳng 0.5ml
417 Pipet thẳng 0.2ml
418 Pipet thẳng 0.1ml
419 Pipet paster  
420 Quả bóp cao su kép  
421 Qủa bóp cao su đơn 9cm
422 Qủa bóp cao su đơn 7cm
423 Quả sứ  10l
424 Quả sứ  8l 
425 Quả sứ  5l
426 Quả sứ  3l
427 Sừng bò chân không   
428 Sừng bò nhám 29  
429 Que cấy vi sinh inox  
430 Sinh hàn xoắn Nhám 24 60cm 
431 Sinh hàn xoắn Nhám 24 30cm
432 Sinh hàn xoắn Nhám 29 60cm
433 Sinh hàn xoắn Nhám 29 40cm
434 Sinh hàn xoắn Nhám 29 30cm
435 Sinh hàn thẳng Nhám 29  60cm
436 Sinh hàn thẳng Nhám 29  40cm
437 Sinh hàn thẳng Nhám 29  30cm
438 Sinh hàn thẳng Nhám 24 40cm
439 Sinh hàn hồi lưu Nhám 29 60cm
440 Sinh hàn hồi lưu Nhám 29 30cm
441 Sinh hàn hồi thang Nhám 14 40cm
442 Sinh hàn gai Nhám 29 30cm
443 Sinh hàn  soắn 0 nhám  30cm
444 Sinh hàn thẳng 0 nhám  30cm
445 Sinh  hàn hồi lưu 0 nhám 30cm 
446 Thìa thuỷ tinh 30cm
447 Thìa nhựa   
448 Thìa Inox  
449 Thuyền sứ 88  
450 Thuyền sứ 77  
451 Chổi rửa chai  
452 Chổi rửa ống nghiệm  
453 Cu vét thuỷ tinh  
454 Cu vét  thạch anh   
455 Cu vét thuỷ tinh vát   
456 Van 3 ngả phi 8
457 Van 1 ngả phi 8
458 Van 3 ngả phi 6
459 van một chiều  phi 10

 

Sản phẩm tương tự

Cảm biến đo độ dẫn điện Einstein

Bộ dụng cụ thí nghiệm Điện phân dung dịch

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Thiết bị thí nghiệm Vật lý, Hóa học hãng NTL Áo

Cân điện tử hiện số H523, Hãng Optika Ý

Máy li tâm cỡ nhỏ Isolab Đức

Máy cất nước 1 lần Dis 4 - FALC Ý

Bộ thiết bị thí nghiệm về điện phân

Nội thất phòng thí nghiệm Hóa học, Sinh học

Danh mục thiết bị tối thiểu THPT môn Hóa học theo thông tư 39/2021

Tủ hút khí độc Việt nam

Cảm biến cho giáo dục: thực hiện thí nghiệm Vật lý, hóa học, sinh học

Sản phẩm hot

Bộ thiết bị chứng minh lực cản của nước
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện (môn Công nghệ)
Danh mục thiết bị tối thiểu THPT môn Hóa học theo thông tư 39/2021
Danh mục thiết bị tối thiểu THPT - Vật lý theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT
Thiết bị thí nghiệm Vật lý THPT Chuyên

thiết bị thí nghiệm

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi