Hotline: 096.2626.357

Optika Science

Bộ khoa học giáo dục dùng dạy học cho cấp tiểu học

Bộ thí nghiệm vật lý về giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng

Cân điện tử hiện số H523, Hãng Optika Ý

Thiết bị thí nghiệm thực hành môn Vật lý THCS - Optika Science Ý

Thiết bị thí nghiệm thực hành môn Vật lý THPT Optika Science Ý

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi