Hotline: 096.2626.357

Thiết bị trường tiểu học

Bộ khoa học giáo dục dùng dạy học cho cấp tiểu học

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (lắp ráp máy móc và động cơ)

Bộ lắp mạch điện đơn giản theo TT37/2021

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu chất lượng cao cho trường tiểu học

MH phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân), 23 phần, nam nữ

Mô hình hệ cơ người

Mô hình xương người

Thiết bị dạy học lớp 1 theo chương trình mới

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi