Hotline: 096.2626.357

TB dạy học tối thiểu THCS

Biến áp nguồn P3839-00

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện (môn Công nghệ)

Bộ ghi, xử lý và hệ thống phần mềm phân tích dữ liệu trên máy tính

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Cảm biến nhiệt độ Einstein

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 (Cacbon điôxít) Einstein

Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS theo TT 38/2021/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị môn Công nghệ lớp 6 Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên theo TT 38/2021/TT-BGDĐT

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên THCS

Danh mục thiết bị môn Khoa học tự nhiên theo TT 38/2021/TT-BGDĐT

Máy in 3D công nghệ FDM/ FFF (hàng dự án)

Thiết bị chứng minh định luật Hooke

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, 7, 8, 9 theo thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

Thiết bị phòng bộ môn THCS, THPT theo TT 14/2020/TT của Bộ giáo dục

Tiêu bản tế bào thực vật

Tiêu bản tế bào động vật

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi