Hotline: 096.2626.357

PBM Hóa học THCS

Bộ mô hình phân tử kết hợp

Bộ thiết bị dụng cụ thí nghiệm điện phân nước

Bộ thiết bị thí nghiệm về điện phân

Cân điện tử hiện số H523, Hãng Optika Ý

Danh mục thiết bị phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh THCS chất luợng cao

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Hóa học

Thiết bị thí nghiệm thực hành nâng cao cho cấp THCS môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

Thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

Tủ hút khí độc Việt nam

Tủ sấy Nhiệt độ tối đa 300ºC STF-N 52 FALC INSTRUMENTS - Ý

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi