Hotline: 096.26.26.357

Phòng bộ môn THCS

Danh mục thiết bị phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh THCS chất luợng cao

Danh mục thiết bị trường tiểu học chất lượng cao

Kính hiển vi soi nổi Frederiksen

Kính hiển vi kỹ thuật số 3 mắt, màn hình LCD chất lượng cao

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Công nghệ

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Hóa học

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Sinh học

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Vật lý

Thiết bị phòng bộ môn THCS: Vật lý - Hóa học - Sinh học - Công nghệ

Thiết bị thí nghiệm thực hành môn Vật lý THCS - Optika Science Ý

Thiết bị thí nghiệm thực hành nâng cao cho cấp THCS môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi