Hotline: 096.26.26.357

Bể rửa siêu âm/ Bể ổn nhiệt

Bể rửa siêu âm 10 lít có gia nhiệt, điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm 22.5 lít có gia nhiệt, điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm 4 lít có gia nhiệt, điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm 4 lít điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm 6 lít có gia nhiệt, điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm 6 lít điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm FALC Instruments Italy

[FALC – Italia. Model WB-M15] Bể ổn nhiệt thể tích 12 lít

[FALC – Italia. Model WB-M24] Bể ổn nhiệt thể tích 18,5 lít

[FALC – Italia. Model WB-M50] Bể ổn nhiệt thể tích 50 lít

[FALC – Italia. Model WB-M5] Bể ổn nhiệt thể tích 5 lít

[FALC – Italia. Model WB-SB15] Bể ổn nhiệt tuần hoàn nóng 12 lít

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi