Hotline: 096.2626.357

Bể rửa siêu âm/ Bể ổn nhiệt

Bể rửa siêu âm 6 lít điều chỉnh công suất

Bể rửa siêu âm FALC Instruments Italy

[FALC – Italia. Model WB-M15] Bể ổn nhiệt thể tích 12 lít

[FALC – Italia. Model WB-M24] Bể ổn nhiệt thể tích 18,5 lít

[FALC – Italia. Model WB-M50] Bể ổn nhiệt thể tích 50 lít

[FALC – Italia. Model WB-M5] Bể ổn nhiệt thể tích 5 lít

[FALC – Italia. Model WB-SB15] Bể ổn nhiệt tuần hoàn nóng 12 lít

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi