Hotline: 096.26.26.357

Thiết bị dạy nghề

Mô hình bình tách dầu - Mô hình bình tách lỏng - Mô hình bình trung gian

Mô hình Bình chứa cao áp - Mô hình Bình chứa thấp áp

Mô hình cắt bổ bơm ly tâm

Mô hình cắt bổ bơm piston kép

Mô hình cắt bổ bơm piston đơn

Mô hình dạy nghề điêu hòa không khí hai cụm

Mô hình kho lạnh

Mô hình máy nén piston hở

Mô hình máy nén piston kín

Mô hình máy nén piston nửa kín

Mô hình máy nén roto lăn

Mô hình máy nén trục vít

Thiết bị dạy nghề ngành chăn nuôi

Thiết bị dạy nghề ngành chế biến thủy sản

Thiết bị dạy nghề ngành thú y

Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi