Hotline: 096.2626.357

Bộ ghi và xử lý dữ liệu

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMateII

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu MiLABX

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi