Hotline: 096.2626.357

Fourier Systems Ltd

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện (môn Công nghệ)

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học THPT theo TT39/2021

Bộ thí nghiệm động học và va chạm

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp môn Vật Lý

Bộ thu nhận số liệu (Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu) einstein Tablet+3

Cảm biến lực Einstein

Cảm biến Vật lý, hóa học, Sinh học, Công nghệ, STEM Einstein

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 (Cacbon điôxít) Einstein

Giao diện kết nối cảm biến với Máy tính, điện thoại và máy tính bảng einstein LabMate+

Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu MiLABX

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, 7, 8, 9 theo thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi