Hotline: 096.26.26.357

Phòng bộ môn THCS

Danh mục thiết bị trường tiểu học chất lượng cao

Kính hiển vi soi nổi Frederiksen

Kính hiển vi kỹ thuật số 3 mắt, màn hình LCD chất lượng cao

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Công nghệ

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Hóa học

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Sinh học

Thiết bị phòng bộ môn THCS - Môn Vật lý

Thiết bị phòng bộ môn THCS: Vật lý - Hóa học - Sinh học - Công nghệ

Thiết bị thí nghiệm thực hành môn Vật lý THCS - Optika Science Ý

Thiết bị thí nghiệm thực hành nâng cao cho cấp THCS môn Vật lý, Hóa học, Sinh học

 
Hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi